Cho thuê nhà mặt tiền phường Linh Trung

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 1T2L MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 13 P. LINH TRUNG. 4x18m.
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 1T2L MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 13 P. LINH TRUNG. 4x18m.
Cho thuê
CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG LÊ VĂN CHÍ P. LINH TRUNG. 4,5x17,8m
CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG LÊ VĂN CHÍ P. LINH TRUNG. 4,5x17,8m
Cho thuê
CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG LINH TRUNG. 6x40m
Cho thuê
CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 11 P. LINH TRUNG. 7x30m
Gấp
Cho thuê