Bán nhà trọ

* BÁN NHÀ TRỌ MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 8, TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC
Bán
*BÁN NHÀ TRỌ HẺM XE HƠI ĐƯỜNG LÊ VĂN CHÍ P.LINH TRUNG THỦ ĐỨC GẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KÝ THUẬT.
Bán
BÁN ĐẤT TẶNG NHÀ HẺM 7M ĐƯỜNG SỐ 11 P.TRƯỜNG THỌ. 10,4x16,7m.
Bán
BÁN NHÀ CÓ 5 PHÒNG TRỌ HẺM ĐƯỜNG SỐ 11 P. TRƯỜNG THỌ.
BÁN NHÀ CÓ 5 PHÒNG TRỌ HẺM ĐƯỜNG SỐ 11 P. TRƯỜNG THỌ.
Bán
BÁN NHÀ TRỌ 4 PHÒNG HẺM ĐƯỜNG SỐ 7 P. LINH TRUNG. 4,8x13m.
Gấp
Bán
BÁN NHÀ TRỌ 6 PHÒNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 9 P. LINH CHIỂU.  4x33m.
Bán
BÁN NHÀ NÁT HẺM THÔNG ĐƯỜNG SỐ 9 P. LINH TÂY.
BÁN NHÀ NÁT HẺM THÔNG ĐƯỜNG SỐ 9 P. LINH TÂY.
Bán
BÁN NHÀ TRỌ 7 PHÒNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 8 P. LINH TÂY. 3,8x20,2m.
BÁN NHÀ TRỌ 7 PHÒNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 8 P. LINH TÂY. 3,8x20,2m.
Bán
BÁN NHÀ P. TRƯỜNG THỌ 2 MẶT TIỀN HẺM 6M ĐƯỜNG SỐ 4. 5,3x23m
BÁN NHÀ P. TRƯỜNG THỌ 2 MẶT TIỀN HẺM 6M ĐƯỜNG SỐ 4. 5,3x23m
Bán
BÁN NHÀ P. TRƯỜNG THỌ 5 PHÒNG TRỌ HẺM BA GÁC. 4,8x18,5m
Bán
BÁN NHÀ TRỌ 6 PHÒNG HẺM ĐƯỜNG ĐẶNG THỊ RÀNH P. LINH TÂY. 4x26,5m
BÁN NHÀ TRỌ 6 PHÒNG HẺM ĐƯỜNG ĐẶNG THỊ RÀNH P. LINH TÂY. 4x26,5m
Bán
BÁN NHÀ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 8 P. TRƯỜNG THỌ. 6,3x21,5m
BÁN NHÀ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 8 P. TRƯỜNG THỌ. 6,3x21,5m
Bán