Bán nhà phường Bình Thọ

* NHÀ MẶT TIỀN VÕ VĂN NGÂN BÌNH THỌ
Bán
* NHÀ BÌNH THỌ HÀNG VÍP
Bán
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG VÕ VĂN NGÂN P.BÌNH THỌ. 4,4x55,7m.
Gấp
Bán
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG CHU MẠNH TRINH P. BÌNH THỌ. 5,2x26m.
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG CHU MẠNH TRINH P. BÌNH THỌ. 5,2x26m.
Bán
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG THỐNG NHẤT 1T2L. 5,2x19m
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG THỐNG NHẤT 1T2L. 5,2x19m
Bán
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HỮU NGHỊ P. BÌNH THỌ. 4,1x22,4m
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HỮU NGHỊ P. BÌNH THỌ. 4,1x22,4m
Bán