10 LỢI ÍCH KHI BÁN NHÀ THÔNG QUA MÔI GIỚI

Các môi giới bất động sản nhận được sự hài lòng thực sự từ việc giúp khách hàng tìm được ngôi nhà hoàn hảo hoặc bán tài sản của họ với giá tốt. Họ tìm đến môi giới nhà đất với tư cách là chuyên gia để giúp họ mua bán thông qua quy trình với các dịch vụ khách hàng tuyệt vời.

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản 2006, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được quy định như sau:

- Thực hiện đúng hợp đồng môi giới bất động sản đã ký.

- Cung cấp thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

- Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bán nhà thông qua môi giới là phương án được nhiều người lựa chọn nhằm thúc đẩy giao dịch diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và tỷ lệ thành công cao hơn.

Bài viết liên quan